Sunday, September 10, 2023

Seria - Ang aming mahal na alaga

 


Seria

by Andy Oreta (9/11/2023)

“Seria” ang binyag sa iyo ni Julia

Bantay ng bahay, Sa garahe nag-iisa

Mga higanteng daga, Madalas mong mabiktima

Mga pusang kalye, Iyong mga kabaka

Sa maingay na paputok, Ikaw ay nababalisa

Matingkad mong tahol, Maasahan kapag may sakuna

Kung lambing ay gusto, Biglang titihaya

Kaunting himas lang sa tiyan, Ikaw ay masayang-masaya

Seria, Ang aming bantay, Ang mahal naming alagaNo comments: