Monday, September 11, 2023

Oreo - ikaw ay kaakit-akit

 

Oreo

by Andy Oreta (9/12/2023)


Oreo, Bunga ng bawal na pag-ibig

Mula kay Seria at Hachiko nagsanib na magkapatid

Oreo, Ang asong kulang ng tulis at bangis

Ganoon pa man, Nakakaaliw ka naman gid

Tuwing umaagos ang tubig, Ikaw ay nag-iinit

Paikot-ikot sa tubig, Para mong winawalis

Oreo, Hindi ka man wais, Ikaw naman ay kaakit-akit
No comments: